Powrót na poprzednią stronę

Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła (CD- audiobook)

Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła (CD- audiobook)

Innocenzo Gargano OSBCam., ks. Waldemar Chrostowski, Danuta Piekarz

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788365791764 (ISBN: 978-83-65791-76-4)

INDEKS: KAT0212A50367

Cena: 30,00 zł

Całkowity czas: 9 godz. 42 min.

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż nie były pozbawione słabości i prób w wierze, emanowały życiem. Pozostawiły przesłanie nadziei: niezależnie od wszelkich pozorów zwycięstwa zła nad dobrem zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Zmartwychwstały jest obecny i działa w naszej historii. Przesłanie pierwszego Kościoła jest nam potrzebne zwłaszcza dzisiaj, gdy „tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei” (św. Jan Paweł II). Sesja o nadziei w Kościele z propozycją konferencji, konwersacji i lectio divina do wybranych stronic Dziejów Apostolskich.

Tematy konferencji:

CZĘŚĆ I: Piotr i Paweł – Przewodnicy ewangelicznej nadziei ks. Waldemar Chrostowski
1. Piotr. Ewangelia – dar Boga dla Żydów 48 min.
2. Paweł. Ewangelia – dar Boga dla narodów 57 min.
CZĘŚĆ II: Kryzysy drogą wzrastania młodego Kościoła
Danuta Piekarz
3. Uczniowie Jezusa wobec niebezpieczeństw na drodze wiary 42 min.
4. Zewnętrzne zagrożenia i prześladowania drogą rozwoju wspólnoty 41 min.
5. Pytania i odpowiedzi 54 min.
CZĘŚĆ III: Dlaczego się lękacie? Dzieje Apostolskie: przesłanie nadziei
Innocenzo Gargano OSB Cam
6. Dz 1, 1-14: Przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba 54 min.
7. Dz 2, 1-13: Wydarzenie Pięćdziesiątnicy 51 min.
8. Dz 2, 14-41: Kontemplacja Ukrzyżowanego i mowa Piotra 60 min.
9. Dz 2, 42-48: Pierwsza wspólnota chrześcijańska 63 min
10. Dz 3,1-4,4: W Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi 62 min.
11. Dz 4, 5-31: W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia 49 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Innocenzo Gargano OSBCam.

ks. Waldemar Chrostowski

Danuta Piekarz