Wielki Post

Okładka
ks. Leszek Jażdżewski
Droga Krzyżowa ze sługą Bożym księdzem biskupem Konstantynem Dominikiem
4,44 zł
4,44 zł
Okładka
ks. Wojciech Kardyś
Książka stanowi formę pomocy dla tych, którzy chcą w bardziej pogłębiony sposób przeżyć czas Wielkiego Postu. Dotyczy to zarówno kapłanów, jak i osób świeckich. Kaznodzieje znajdą w niej kazania pasyjne (w których ukazane są różne postacie z bolesnej drogi Jezusa), homilie na wielkopostne niedziele (rok A) oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Osoby świeckie będą miały okazję do podjęcia osobistej refleksji nad znaczeniem tego wyjątkowego okresu.
14,90 zł
14,90 zł
Okładka
W czasie Wielkiego Postu Bóg zaprasza nas do wspólnego przeżycia z Nim 40 dni. Przez ten czas ma nas prowadzić słowo Boże, które może stać się przyczynkiem do głębokich, osobistych rozważań.

Mając w ręku narzędzie w postaci tej publikacji, każdy może wyruszyć z Bogiem w podróż ku Ziemi Obiecanej, a w czasie tej podróży głęboko i świadomie przeżyć okres Wielkiego Postu.

Publikacja ma zwartą, kompaktową formułę, na którą składają się:

1. Mapa słowa czyli adresy biblijne codziennych fragmentów odczytywanych przez Kościół .
2. Wybrany cytat dnia.
3. Krótka medytacja.
4. Zadanie na konkretny dzień.
8,00 zł
8,00 zł
Okładka
Francois Mauriac
Prawdopodobnie jest to jedyna książka o Eucharystii, której autorem jest noblista.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka %
Wincenty Łaszewski
Przejmujące rozważania Drogi krzyżowej, w których autor, Wincenty Łaszewski oddaje głos Maryi. Całą Pasję oglądamy Jej oczami – oczami Matki, która odprowadza na śmierć swojego jedynego Syna. Ona jako jedyna nie była obojętnym widzem.

Modlitewnik uzupełniają zdjęcia rzeźb Drogi Krzyżowej dłuta Anny Grocholskiej, z Sanktuarium Św. Ojca Papczyńskiego na Mariankach. W tym monumentalnym dziele romańska rzeźba spotyka się z pięknem polskich przydrożnych kapliczek, pomagając w kontemplacji rozważań pasyjnych.
34,90 zł 33,00 zł
34,90 zł 33,00 zł
Okładka
Patrzę teraz – mówiła Maryja do świętej Brygidy – na Moje dzieci żyjące na świecie, czy które przypomni sobie o boleściach swej Matki i zechce z Nią współczuć. Lecz niestety, znajduję zbyt małą ich liczbę. Dlatego ty, córko moja, gdy jestem od tak wielu zapomniana, ty nie zapominaj o Mnie, rozważaj me boleści i staraj się, o ile możesz, naśladować Mnie w nich!
15,00 zł
15,00 zł
Okładka
Przemysław Krakowczyk SAC
Medytacja biblijna to codzienna modlitwa setek tysięcy chrześcijan na całym świecie. Do jej praktykowania zachęcali wielcy święci, począwszy od Ojców Kościoła, aż po świętych naszych czasów, jak św. Jan Paweł II. [...] Święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Pierwszym celem medytacji słowa Bożego jest poznanie Jezusa. To poznanie powinno prowadzić do głębokiej i zażyłej więzi z Chrystusem do miłości. [...] Medytacja biblijna jest zatem drogą, która prowadzi chrześcijan do całkowitego zjednoczenia z Bogiem.

Niniejsza publikacja jest zbiorem medytacji do Ewangelii z danego dnia liturgicznego. Mamy przekonanie, że będzie ona pomocą na drodze osobistego spotkania z Jezusem w Jego słowie.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Anna Matusiak
Rozważania drogi krzyżowej inspirowane objawieniami boliwijskiej mistyczki i stygmatyczki.
10,90 zł
10,90 zł
Okładka
ks. Sławomir Wasilewski
Gdyby nie wydarzenia sprzed trzech lat, prawdopodobnie nie miałbyś dzisiaj w swych rękach niniejszej Książki i nie niósłbyś przeczytać w formie papierowej ani jednego komentarza do Słowa Bożego w niej zawartego.

"Rozważania do Słowa” to z jednej strony komentarze do Słowa Bożego na poszczególne dni Wielkiego Postu, z drugiej zaś strony to swoisty dziennik wydarzeń przeżywanych przez parafialną wspólnotę chrześcijan i spisane na żywo autentyczne świadectwo pięknych postaw i zachowań ludzi wiary.

W środku również 4 propozycje rozważań Drogi Krzyżowej.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
biskup Andrzej F. Dziuba
Proponowane rozważania wygłoszone były, w zmienionej formie, na falach Radia Victoria „Między Łodzią a Warszawą” dnia 26 marca 2021 r., jako przygotowanie do Wielkiego Tygodnia. Głoszone wówczas na żywo, słyszane słowo – dziś może posłużyć do osobistych lub wspólnotowych rozważań czy medytacji. To zachęta do przejścia tą samą drogą, drogą krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wziął krzyż na swoje ramiona i szedł… Idzie i dziś, i bardzo pragnie, abyś Mu towarzyszył czy towarzyszyła. – fragment słowa wstępnego –
16,00 zł
16,00 zł
Okładka
br. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz
12,00 zł
12,00 zł
Okładka
Do drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego.

Teksty Ewangelii do czytania w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Czytelny układ z podziałem na role. Format lekjonarza mszalnego.
32,00 zł
32,00 zł
Okładka
"Liturgia Wielkiego Tygodnia" to zbiór tekstów liturgicznych wybranych z tomu II "Lekcjonarza mszalnego" oraz "Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich" ułatwiający uczestnictwo w uroczystościach od Niedzieli Palmowej, poprzez kolejne dni Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne, aż do Niedzieli Wielkanocnej. Polecamy tę pozycję nie tylko kapłanom i służbie liturgicznej, ale wszystkim, którzy pragną aktywnie i jak najpełniej przeżywać wszystkie kolejne etapy najważniejszych Świąt chrześcijaństwa, w tym szczególnie Triduum Sacrum. Publikacja może stać się z powodzeniem podręczną księgą liturgiczną Wielkiego Tygodnia.
44,00 zł
44,00 zł
Okładka
ks. Marcin Cholewa, ks. Marek Gilski, Piotr Studnicki
Wyjątkowy pakiet pomocy duszpasterskich na Wielki Post:

I Duch Święty na Golgocie. Drogi krzyżowe (ks. Marcin Cholewa, ks. Marek Gilski, ks. Piotr Studnicki)

Niewielka publikacja proponuje nieszablonowe, autorskie rozważania wielkopostnego nabożeństwa, które opierają się na darach Ducha Świętego. Poszczególne refleksje uczą dostrzegać obecność Ducha Świętego w poszczególnych stacjach Drogi krzyżowej, a przy tym uwrażliwiają Czytelnika na dodatkowy sens męki Chrystusowej.

II Słowa nadziei odchodzącego Pana. Kazania pasyjne (ks. Marcin Cholewa, ks. Marek Gilski)

Krakowscy księża przeprowadzają słuchaczy kazań pasyjnych przez największą ofiarę Chrystusa, angażując do tego bohaterów, którzy byli świadkami ostatnich dni i godzin Zbawiciela. Przywołują postaci bliskie Jezusowi, jak Jego Matka, Jan czy Maria Magdalena, ale także takie, o których ewangeliści niewiele zdołali powiedzieć, osób pozornie nic niewnoszących w historię Jezusa z Nazaretu właściciela Wieczernika, żonę Piłata czy setnika z Golgoty.

Autorzy przedstawiają znane wszystkim wydarzenia z nieco innej perspektywy. Pokazują, jak często zewnętrzne czynniki, wcześniejsze historie z życia biblijnych bohaterów determinowały takie, a nie inne zachowania, taką, a nie inną postawę. Przybliżając konkretne sytuacje, podsuwają ważne pytania do osobistej refleksji.
34,90 zł
34,90 zł
Okładka %
Damian Stachowiak CR
Droga krzyżowa Jezusa jest jak Boskie lustro, w którym widzimy nasze krzyżowe drogi. Właściwie jest tylko jedna krzyżowa droga – Jezusa, który idzie po ludzkich drogach i bierze na siebie nasze krzyże. Zatrzymuje się wszędzie tam, gdzie cierpimy, gdzie chorujemy, gdzie nie radzimy sobie ze zwątpieniem i beznadzieją, gdzie upadamy w grzech. Zatrzymuje się przy każdej stacji naszego życia, aby nas uzdrawiać: nasze myśli chore od osądzania, naszą bezsilność wobec dźwigania krzyża, nasze „stłuczone” dusze z powodu ciągłego upadania, które się skończy dopiero w chwili śmierci, nasze poranione relacje z matką, ojcem i z tyloma bliskimi, bliźnimi. Krzysztof Wons SDS
34,90 zł 32,00 zł
34,90 zł 32,00 zł
Okładka %
ks. Dariusz Sonak
Do twoich rąk trafiają rozważania drogi krzyżowej ułożone na podstawie niedzielnych Ewangelii Wielkiego Postu. Dzięki temu będziesz mógł wejść przez to nabożeństwo w rozważanie Bożego słowa, które usłyszysz w niedzielę, bądź skorzystać z tych rozważań jako komentarza do niedzielnej liturgii. Wejdź w dynamikę Bożego słowa, które będzie cię prowadzić przez najbliższe czterdzieści dni Wielkiego Postu. Bądź uczniem, który swoją postawą odpowie na podstawowe wezwanie – towarzyszenie Jezusowi. (ze Wstępu)
24,90 zł 23,00 zł
24,90 zł 23,00 zł
Okładka
Na tegoroczny Wielki Post proponujemy niezwykle poruszającą Drogę krzyżową. Jej treść została oparta na dzienniczku duchowym s. Heleny Majewskiej CSA. Tej wyjątkowej kobiecie od dzieciństwa ukazywał się Jezus, przynaglając ją – podobnie jak św. Faustynę Kowalską – do upowszechniania kultu miłosierdzia Bożego i podążania za Nim. Mówił do niej: „Pamiętaj, że droga Moja to droga krzyża, która kończy się Golgotą na ziemi, a zmartwychwstaniem dopiero w niebie. Droga Moja – to droga twoja. Masz iść za Mną”. Zaczerpnijmy z bogactwa duchowego Siostry Heleny Majewskiej. Dzięki niemu odkryjemy na nowo tajemnicę miłości Jezusa wyrażoną przez Jego cierpienie, a co najważniejsze i tak bardzo dzisiaj potrzebne – damy sobie szansę na ożywienie naszej wiary.
9,95 zł
9,95 zł
Okładka
Modlitewnik zawierający rozmyślania stacji Drogi krzyżowej, wzbogacony rycinami. Dedykowany dla osób indywidualnie odprawiających nabożeństwo Drogi krzyżowej, jaki i kapłanów, jako pomoc duszpasterska.
10,60 zł
10,60 zł
Okładka
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej już od wielu wieków wpisuje się w polską pobożność pokutno-pasyjną. Bynajmniej jednak nie jest ono zarezerwowane jedynie dla okresu Wielkiego Postu, lecz wiele osób w ciągu wieków, a także dziś, praktykuje je we wszystkie piątki roku. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej można odprawiać zarówno we wspólnocie kościelnej, jak i indywidualnie. Ważne jest, by zachować integralność jego struktury (XIV stacji).

Pozycja zawiera siedem różnych Dróg Krzyżowych.
14,00 zł
14,00 zł
Okładka
Wojciech Jaroń
Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu za każdego, bez wyjątku, bo każdego z nas ukochał. Pełni skruchy stajemy razem z Jezusem na dziedzińcu Piłata i, idąc na sam szczyt Golgoty, błagamy o odpuszczenie grzechów, o świętość naszej rodziny i o świętość wszystkich rodzin.

Przygotowane rozważania drogi krzyżowej pozwolą w pełni przeżywać czas Wielkiego Postu. Podążając stacjami męki Pańskiej, będziemy przepraszać za nasze niedoskonałości, a także wypraszać łaski dla nas oraz naszych najbliższych. Chrystus nigdy nie odrzuci próśb tych, którzy nie wstydzą się do Niego przyznać.
29,90 zł
29,90 zł