Powrót na poprzednią stronę

Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna (CD-audiobook)

Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna (CD-audiobook)

ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik

INDEKS: KAT9038A29231

Cena: 27,00 zł

Codzienność jest „piątą ewangelią”, w której Jezus szuka z nami osobistego spotkania. Pragnie abyśmy Go lepiej poznali, bardziej umiłowali i wiernej naśladowali. Możemy tego doświadczyć na drodze kontemplacji ewangelicznej. Jest to droga modlitwy, która prowadzi do spotkania z Jezusem poprzez Słowo Ewangelii. Pomaga otwierać się na Jego przemieniającą obecność i trwać w Nim w zażyłej więzi pośród codzienności

Tytuły konferencji:

1. Powołani do zażyłej więzi z Jezusem 51:51
2. Szukanie więzi z Jezusem w kontemplacji ewangelicznej 47:02
3. Osobowa więź z Jezusem – poznawanie Jezusa 57:36
4. Osobowa więź z Jezusem – rozmiłowanie w Jezusie 42:01
5. Osobowa więź z Jezusem – wybór Jezusa 57:18
6. Ćwiczenia medytacyjne: 20:58

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS