Książki przecenione

Okładka
św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

Książka jest refleksją o posłudze biskupiej opartej na wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu biskupa Karola Wojtyły, począwszy od 1958 r. Nie brak w niej także odniesień do czasów po 1978 roku, w których Ojciec Święty nawiązuje do swojej posługi apostolskiej. Niepowtarzalna atmosfera papieskich opowiadań sprawia, że książka staje się bliska nie tylko sercom krakowian, ale i wszystkich Polaków.
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Alfred Lapple
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

W celu uprzystępnienia treści Katechizmu Kościoła Katolickiego podręcznik nasz prezentuje - oprócz komentarzy o charakterze teologicznym i katechetycznym - przede wszystkim zbiór cytatów do poszczególnych rozdziałów Katechizmu, ujmując je w następujące bloki tematyczne:
Świadectwo Pisma świętego
Zgromadzenie najważniejszych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, do których odwołuje się Katechizm Kościoła Katolickiego, eliminuje konieczność sięgania do Biblii. Nauka i liturgia Kościoła
Z potoku żywego przekazu wiary zostały tu wybrane i przedstawione w kolejności chronologicznej główne teksty soborów ekumenicznych, a także ważne decyzje papieskie i regionalne. Przyczynki do rozważań i pogłębienia wiary
W każdym rozdziale znajdują się cytaty zaczerpnięte z blisko dwutysiącletniej historii teologii chrześcijańskiej, z zakresu mistyki i literatury pięknej.
Alfred Läpple jest absolwentem wydziałów filozofii, pedagogiki, historii sztuki i teologii uniwersytetów we Freisingu, Monachium, Würzburgu i Münster. W roku 1947 otrzymał święcenia kapłańskie, od roku 1948 był wykładowcą i prefektem Seminarium Duchownego we Freisingu. Od 1970 roku wykłada dydaktykę nauczania religii, prowadząc Instytut Katechetyki na uniwersytecie w Salzburgu. Jest autorem licznych publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki, homiletyki i historii Kościoła.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

Na kartach tej interesującej książki znajdziesz m.in.:
-historię objawień wraz z treścią wszystkich tajemnic fatimskich
-homilie i przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymek do Fatimy
-komentarz Kongregacji ds. Nauki i Wiary na temat trzeciej tajemnicy
-litanie i modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej.
14,00 zł
14,00 zł