Medycyna

Okładka
Wybrane przykłady litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Wilghard Strehlow
Nauka medyczna św. Hildegardy kładzie nacisk na prowadzenie zdrowego, aktywnego trybu życia oraz leczenie nie tylko cielesnych, ale i duchowych źródeł chorób. Książka dr Strehlowa to jedno z najważniejszych dzieł nawiązujących do odkryć Świętej z Bingen. Autor wybrał najistotniejsze części nauki Hildegardy, stworzył niezwykle użyteczny spis wszystkich ludzkich narządów oraz dotykających ich chorób.
Średniowieczna mniszka sądziła, że właściwe funkcjonowanie każdego organu wymaga równowagi i harmonii organizmu, której przywrócenie jest równoznaczne z wyleczeniem schorzenia i uzyskaniem przez ciało prawidłowej kondycji.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka
Zygmunt Pawłowski
Niniejsza monografia dotyczy emisji głosu. Definicja „emisji głosu” jest złożona, obejmuje takie pojęcia jak fonacja i artykulacja. Dlatego przyjęto określać zjawisko emisji głosu jako zespoloną czynność fonacji, artykulacji, oddychania łącznie ze zjawiskiem rezonansu sprzężonego w zespole komór rezonansowych twarzoczaszki, klatki piersiowej a także samej krtani i słuchu. Realizacja emisji głosu w praktyce wykonawczej jest zależna od funkcji kilku narządów, a mianowicie od narządu głosowego, oddechowego, artykulacyjnego, rezonansowego, słuchowego nie omijając narządu nerwowego. Niezwykle precyzyjna koordynacyjna czynność i wymienionych narządów wchodzących integralnie w procesie tworzenia emisji głosu stanowi merytoryczną treść niniejszej publikacji. Intencją autora monografii jest przedstawienie wpływu kilku zjawisk fizycznych np. tzw. krycia głosu, ruchów krtani itp. na jakość emisji głosu. Są to przede wszystkim szczegóły dotyczące emisyjnej treści. Perfekcyjne opanowanie przez wykonawcę techniki emisyjnej głosu, należy do bardzo trudnych problemów dydaktycznych, od których zależy jakość emisji głosu śpiewaczego lub mówionego. Forma wydawnicza książki przedstawiona jest w postaci opisu trzech głównych zagadnień tj. fonacji, artykulacji i emisji głosowej. Kompleksowy opis poszczególnych zagadnień ukazuje przejrzysty wgląd w istotę omawianego problemu. Autor żywi nadzieję, że przekazana Czytelnikowi niniejsza praca przyczyni się do bliższego poznania omówionych zjawisk głosowych w praktyce artystycznej i dydaktycznej.
34,00 zł
34,00 zł
Okładka
Petra Hirscher
Hildegarda z Bingen (1098-1179) należy do najwybitniejszych kobiet europejskiego średniowiecza. Benedyktynka niemiecka, wizjonerka i mistyczka, wywierała ogromny wpływ na ówczesnych przywódców kościelnych i władców świeckich. Była autorką dzieł poetyckich i muzycznych, a także pism, w których zebrała całą ówczesną wiedzę na temat medycyny. W swych poradach zdrowotnych (które nie mogą jednak zastąpić współczesnej terapii medycznej, a jedynie ją uzupełniają) podkreślała szczególny związek między duszą i ciałem, opierając się przede wszystkim na leczniczym działaniu przyrody – roślin, kamieni szlachetnych i metali. Książka zawiera także przepisy kulinarne św. Hildegardy oraz plan pożytecznego dla zdrowia postu. Pochodząca sprzed ośmiuset lat propozycja sposobu życia w zgodzie z naturą zaskakuje dziś swoją aktualnością.
33,60 zł
33,60 zł