Historia ogólna

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Historia ogólna” (liczba wybranych pozycji: 822, strona 33 z 33).


Żydzi. Naród - historia - religia

Żydzi. Naród - historia - religia

Leo Trepp

cena: 32,90 zł — do koszyka

Książka rabina Leona Treppa to znakomite kompendium wiedzy o Żydach i judaizmie. Autor przedstawia w zarysie dzieje swojego narodu, prezentując... Więcej...


Pociąg do Stalinogrodu i inne opowiadania

Pociąg do Stalinogrodu i inne opowiadania

Andrzej Kozioł

cena: 17,00 zł — do koszyka

Pociąg do Stalinogrodu jest zbiorem opowiadań o czterdziestu latach powojennej polskiej rzeczywistości. O zwyczajnych ludziach, codziennych wydarzeniach - z Historią... Więcej...


Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej

Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej

Grzegorz Berendt

cena: 20,00 zł — do koszyka

Tom zawiera artykuły poświęcone związkom między dziejami polskich Żydów przed Zagładą a ich sytuacją w Polsce Ludowej oraz wybranym aspektom... Więcej...


Chrześcijańskie korzenie Europy

Chrześcijańskie korzenie Europy

Bruno Dumézil, Piotr Rak

cena: 118,00 zł — do koszyka

Studium Bruno Dumézila Chrześcijańskie korzenie Europy obejmuje całą Europę Zachodnią na przestrzeni trzech stuleci. Na podstawie obszernego materiału źródłowego autor... Więcej...


I boję się snów (CD-MP3 audiobook)

I boję się snów (CD-MP3 audiobook)

Wanda Półtawska

cena: 24,95 zł — do koszyka

Przejmujące wspomnienia Wandy Półtawskiej z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück powstały jako próba poradzenia sobie z trudnymi przeżyciami. Opis poniżenia i... Więcej...


Tragedia Syberyjskiego Białegostoku

Tragedia Syberyjskiego Białegostoku

Wasyl Haniewicz

cena: 29,90 zł — do koszyka

Publikacja ta, to zarazem wyznanie miłości do Polski, jak i opowieść o licznych prześladowaniach, poniesionych właśnie za tę miłość do... Więcej...


Joanna d`Arc. Mit i historia

Joanna d`Arc. Mit i historia

Timothy Wilson-Smith

cena: 29,90 zł — do koszyka

"Najbardziej zagadkowa kobieta średniowiecza. Kim była niepiśmienna wieśniaczka przekonana o tym, że prowadzi ją boski głos? Natchnioną wizjonerką czy, jak twierdzili... Więcej...


Jan Paweł II w Szczecinie

Jan Paweł II w Szczecinie

Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch

cena: 28,00 zł — do koszyka

W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jubileusz stał się okazją... Więcej...


Przestrogi dla Polski

Przestrogi dla Polski

Stanisław Staszic

cena: 24,00 zł — do koszyka

Przestrogi dla Polski to traktat publicystyczny zawierający przemyślenia Staszica nad przyczynami słabości ustrojowych Polski i bezsilności wobec zaborców oraz postulaty... Więcej...


Historia prawa w służbie sprawiedliwości

Historia prawa w służbie sprawiedliwości

cena: 15,00 zł — do koszyka

Zgodnie z klasyczną tradycją, sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu tego, co się mu należy. Ponieważ człowiek pragnie... Więcej...


Historia wychowania 1795-1918

Historia wychowania 1795-1918

Stefan Ignacy Możdżeń

cena: 59,90 zł — do koszyka

Niniejsza publikacja jest próbą ujęcia dziejów historii wychowania w XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich na tle najważniejszych... Więcej...


Historia wychowania do 1795

Historia wychowania do 1795

Stefan Ignacy Możdżeń

cena: 59,90 zł — do koszyka

Obecny podręcznik przeznaczony jest nie tylko dla studentów kierunków pedagogicznych, ale także może służyć tym, którzy chcą zaczerpnąć wiedzy z... Więcej...


Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944-1956

Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944-1956

Władysława Szulakiewicz

cena: 32,00 zł — do koszyka

Autorce niniejszej pracy przyświecały dwa cele. Pierwszym i podstawowym zamierzeniem, była próba stworzenia ogólnego wizerunku tej dyscypliny, na który składa... Więcej...


Historia wychowania 1918-1945

Historia wychowania 1918-1945

Stefan Ignacy Możdżeń

cena: 59,90 zł — do koszyka

Spośród książek poświęconych historii wychowania, jakie ukazały się w Polsce po roku 1980, dzieło S. I. Możdżenia należy do najgruntowniejszych, ... Więcej...


Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego

Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego

Peter Raina

cena: 29,90 zł — do koszyka

Był u mnie przedstawiciel Znaku, Więzi, potem przedstawiciel PAX-u. Nie mogą na siebie patrzeć, ale w gruncie rzeczy mają te... Więcej...


Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach

Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach

Georges Morand, Cecilia di Ricco, Zofia Stanecka

cena: 24,00 zł — do koszyka

Jacek, Jagoda, Wiktor i Malinowski każdą wolną chwilę spędzają w tajnej bazie ukrytej w parku. Wspólnie się bawią, rozmawiają, walczą... Więcej...


Gdy brat staje się katem

Gdy brat staje się katem

Małgorzata Lubieniecka

cena: 34,90 zł — do koszyka

Opowieść dokumentalna powstała dzięki wspomnieniom naocznego świadka wydarzeń z czasów rewolucji październikowej 1917 roku, dwudziestolecia międzywojennego oraz lat drugiej wojny... Więcej...


Arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Życie i działalność

Arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Życie i działalność

Katarzyna Grabska - Gliwka

cena: 40,00 zł — do koszyka

Niniejsza praca stanowi monografię biograficzną przedstawiającą życie i działalność abpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza generalnego Episkopatu Polski, w latach 1917−1997. Na... Więcej...


Lista oprawców

Lista oprawców

Tadeusz Płużański

cena: 42,00 zł — do koszyka

Funkcjonariusze bezpieki, aparatu sprawiedliwości, wojskowi. Pokolenie, z którego jakże często wywodzą się „resortowe dzieci”. Skazywali na śmierć, oskarżali, torturowali, zabijali... Więcej...


Normanowie a chrześcijaństwo

Normanowie a chrześcijaństwo

Przemysław Kulesza

cena: 50,00 zł — do koszyka

Monumentalna praca poświęcona chrystianizacji krajów skandynawskich (Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia), wzbogacona o obszerny materiał ikonograficzny (m.in. kamienie runiczne, mapy, szkice), ... Więcej...


Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283-1320

Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283-1320

Maciej Maciejowski

cena: 45,00 zł — do koszyka

Książka jest próbą ukazania źródeł kryzysu wewnątrz episkopatu metropolii gnieźnieńskiej, który na przełomie XIII i XIV w. doprowadził do podziałów... Więcej...


Wysadzić Rosję

Wysadzić Rosję

Aleksander Litwinienko, Jurij Felsztinski, Maciej Szymański

cena: 49,90 zł — do koszyka

Jak to się stało, że Rosja wróciła w koleiny ZSRR? Jak doszło do tego, że Czeczeni, do niedawna uważani za... Więcej...