Pedagogika

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Pedagogika” (liczba wybranych pozycji: 83, strona 1 z 4).


Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej

Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej

Katarzyna Szewczuk

cena: 39,00 zł — do koszyka

Temat podjęty do opracowania przez autorkę ma wagę teoretyczną i praktyczną. Związany jest z teorią i praktyką kształcenia w szkołach... Więcej...


W sercu emocji dziecka

W sercu emocji dziecka

Isabelle Filliozat

cena: 39,90 zł — do koszyka

jego radości i smutki, obawy i niepokoje. Jak reagować na lęk, przygnębienie i panikę Gdy nasze dziecko doznaje napadów złości, gdy... Więcej...


Psychologia rozwiązywania problemów szkoły

Psychologia rozwiązywania problemów szkoły

Jolanta Miluska

cena: 25,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Prezentowana książka to wynik zbiorowego wysiłku Autorów, to szeroka panorama zagadnień dotyczących sytuacji współczesnej szkoły w Polsce i jej podmiotów: ... Więcej...


Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym

Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym

Magdalena Madej-Babula

cena: 19,00 zł — do koszyka

We współczesnej literaturze pedagogicznej coraz częściej podkreśla się znaczenie czynnika duchowego dla przebiegu procesów edukacyjnych. W działaniach tych zostaje dowartościowane... Więcej...


Jak wychowywać?

Jak wychowywać?

Janusz Tarnowski

cena: 20,00 zł — do koszyka

Dzieje życia ks. Janusza Tarnowskiego zostają tu ukazane w 40 wywiadach, które przeprowadziło 30 reporterów. Wyłania się z nich... Więcej...


Rodzeństwo bez rywalizacji

Rodzeństwo bez rywalizacji

Adele Faber, Elaine Mazlish, Beata Rumatowska

cena: 34,90 zł — do koszyka

Gdy w rodzinie pojawia się drugie dziecko, pojawia się też problem, któremu rodzice muszą sprostać. Muszą wiedzieć, w jaki sposób... Więcej...


Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia

Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia

Manoli Manso, Blanca Jordán de Urríes

cena: 17,00 zł — do koszyka

Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia to książka oparta na nowych metodach wychowawczych z zakresu wczesnej edukacji. Mówi... Więcej...


Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży

Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży

Władysław Kubik , Bronisław Urban

cena: 79,00 zł — do koszyka

Materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego. Zawarte w niniejszej publikacji opracowania... Więcej...


Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci

Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci

Adele Faber, Elaine Mazlish, Beata Rumatowska

cena: 29,00 zł — do koszyka

Książka wyróżniona został prestiżową Nagrodą Krzysztofa (Christopher Award) "za afirmację najwyższych wartości duchowych człowieka". Autorki opowiadaja w niej o tym, ... Więcej...


Szybkość motoryczna i szybkość umysłowa jako wyznaczniki szkolnych osiągnięć ucznia

Szybkość motoryczna i szybkość umysłowa jako wyznaczniki szkolnych osiągnięć ucznia

Joanna Miecznik-Warda, Iveta Kovalcikova

cena: 55,00 zł — do koszyka

W niniejszej publikacji Autorzy wyjaśniają podstawowe pojęcia, związane z podejściami kognitywnymi w edukacji oraz przedstawiają implikacje nowych teorii dla praktyki... Więcej...


Jak mówić, gdy dzieci nie słuchają

Jak mówić, gdy dzieci nie słuchają

Joanna Faber, Julie King

cena: 44,90 zł — do koszyka

Jak mówić, gdy dzieci nie słuchają to kolejny tom poświęcony komunikacji z dziećmi w znanej i niezwykle cenionej przez rodziców... Więcej...


Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Adele Faber, Elaine Mazlish

cena: 39,90 zł — do koszyka

Autorki przedstawiają konkretne przykłady zachowań i język, który jest tak ważny w procesie nauczania. Pokazują rodzicom i nauczycielom, jak wspólnie... Więcej...


Państwo i szkoła

Państwo i szkoła

Jacek Woroniecki

cena: 13,00 zł — do koszyka

Niewiele jest dzisiaj dzieł o. Jacka Woronieckiego OP (1879-1949), które jeszcze nie doczekały się ogłoszenia drukiem. Wśród tych niepublikowanych do... Więcej...


Kognitywne podstawy procesu edukacji dziecka

Kognitywne podstawy procesu edukacji dziecka

Bożena Muchacka, Iveta Kovalcikova

cena: 29,90 zł — do koszyka

„(…). Niniejszą monografię oceniam jednoznacznie pozytywnie. Po pierwsze za oryginalność i aktualność podjętej w niej problematyki dotyczącej uwarunkowań poznawczych w... Więcej...


Konteksty zaangażowania nauczycieli przedszkola w działania profesjonalne

Konteksty zaangażowania nauczycieli przedszkola w działania profesjonalne

Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska

cena: 39,90 zł — do koszyka

„Problematyka recenzowanej publikacji dotyczy nauczycieli, którzy stanowią najważniejsze ogniwo efektywności i jakości edukacji przedszkolnej… Książka jest zaproszeniem do namysłu nad... Więcej...


W trosce o edukację, kulturę i naukę

W trosce o edukację, kulturę i naukę

cena: 79,00 zł — do koszyka

Ta publikacja to Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Franciszkowi Antoniemu Markowi z okazji 90. urodzin. Więcej...


Ostatni dzwonek. Rozmowy o przyszłości lekcji religii

Ostatni dzwonek. Rozmowy o przyszłości lekcji religii

Damian Wyżkiewicz, Dawid Gospodarek

cena: 35,00 zł — do koszyka

Temat lekcji religii raz po raz wchodzi do debaty publicznej, za każdym razem rozpalając społeczne emocje. W wielu z nas... Więcej...


Być z dziećmi i młodzieżą

Być z dziećmi i młodzieżą

Maciej Gliński

cena: 58,00 zł — do koszyka

Celem książki-wywiadu jest przybliżenie Czytelnikom myśli i poglądów Księdza Profesora Janusza Tarnowskiego, jak również jego propozycji rozwiązywania najważniejszych problemów rozwoju... Więcej...


Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Małgorzata Miksza

cena: 39,80 zł — do koszyka

Książka ta ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo że w pracach autorki często pojawiał... Więcej...


Roztropność nauczycielska

Roztropność nauczycielska

Marian Śnieżyński

cena: 39,00 zł — do koszyka

W publikacji został podjęty rzadko dostrzegany i mało interesujący przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych temat roztropności. Jej autor, pan profesor... Więcej...


Pedagogika porównawcza

Pedagogika porównawcza

Jiri Prokop

cena: 39,00 zł — do koszyka

Głównym celem pedagogiki porównawczej jest międzynarodowe porównywanie systemów edukacyjnych. Dlaczego ta dyscyplina powstała? W jakim kierunku zmierza? Jakie metody są obecnie... Więcej...


Między (nie)obecnością a zaangażowaniem

Między (nie)obecnością a zaangażowaniem

Anna Błasiak

cena: 81,90 zł — do koszyka

„Autorka podjęła eksplorację ważnych praktycznie obszarów badań, rzadko w prezentowanej perspektywie podejmowanych przez pedagogów rodziny. Udowodniła, że od jakości rodziny, ... Więcej...


Montessori. Nowoczesne podejście

Montessori. Nowoczesne podejście

Paula Polk Lillardc

cena: 32,00 zł — do koszyka

Klasyczna książka na temat pedagogiki Montessori nareszcie po polsku! Paula Polk Lillard zdołała przywołać poglądy wybitnej włoskiej lekarki wyraźnie i... Więcej...


Bóg wie, że trudna jest rola opiekuna

Bóg wie, że trudna jest rola opiekuna

Gretchen Thompson

cena: 17,90 zł — do koszyka

Rola opiekuna, o której traktuje książka nie odnosi się tylko do bezradnego dziecka, którego wychowujemy i mamy przeprowadzić przez trudny... Więcej...


Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja

Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja

Marzena Chrost

cena: 109,00 zł — do koszyka

Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowej. Niniejsza Księga... Więcej...