Pedagogika

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Pedagogika” (liczba wybranych pozycji: 83, strona 2 z 4).


Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady

Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady

cena: 48,00 zł — do koszyka

Na współczesnym rynku wydawniczym można spotkać wiele interesujących lektur z zakresu metodologii badań społecznych. To daje czytelnikowi (badaczowi, studentowi, praktykom... Więcej...


Mistrzostwo duchowe

Mistrzostwo duchowe

Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz

cena: 39,90 zł — do koszyka

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi... Więcej...


Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Barbara Winczura

cena: 48,00 zł — do koszyka

Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują... Więcej...


Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości.Tom 2

Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości.Tom 2

Joanna Małgorzata Łukasik

cena: 59,00 zł — do koszyka

Prezentowane w publikacji pamiętniki zawierają cenny z pedeutologicznego punktu widzenia opis głównie zawodowych doświadczeń nauczycielek. Autorki w swoich biografiach zawodowych... Więcej...


Mózg autystyczny

Mózg autystyczny

Temple Grandin, Richard Panek

cena: 49,90 zł — do koszyka

Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej? Fascynująca podróż do wnętrza autystycznego umysłu wiedzie przez rozmaite struktury mózgowe, geny oraz codzienne doświadczenia... Więcej...


Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej

Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej

Roman Jusiak OFM, Andrzej Łuczyński, Lidia Pietruszka, Tomasz Wach

cena: 35,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Roman Jusiak) Roman Jusiak Refleksje o pedagogice i naukowych badaniach pedagogicznych Roman Jusiak Ogólna charakterystyka pedagogiki opiekuńczej Andrzej Łuczyński Środowisko rodzinne jako podstawowe... Więcej...


Ratuj maluchy

Ratuj maluchy

Tomasz i Karolina Elbanowscy

cena: 32,90 zł — do koszyka

Inicjatorzy akcji „Ratuj Maluchy” ujawniają jej kulisy. Czy dwoje młodych ludzi ze zwykłego blokowiska, wychowujących siedmioro małych dzieci, może zagrozić rządzącym... Więcej...


ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej

ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej

Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska

cena: 32,07 zł — do koszyka

Książka została poszerzona, uzupełniona i podzielona na osiem części. W pierwszej – obok krótkiej charakterystyki upośledzenia umysłowego – zawarto najczęściej... Więcej...


Dziedzictwo kulturowo - historyczne regionu

Dziedzictwo kulturowo - historyczne regionu

Marzena Chrost

cena: 35,00 zł — do koszyka

Procesy integracji kulturowej nie mogą nie interesować szkoły. Stają się one - jako część etnopedagogiki - szczególnym przedmiotem refleksji dydaktycznej... Więcej...


Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

Maria Loyola Opiela

cena: 38,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI WSTĘPI IntroductionI I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYCHOWANIA MAŁEGO DZIECKA W MYŚLI PEDAGOGICZNEJ I TWÓRCZOŚCI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGOI Basic assumptions of a small child... Więcej...


W labiryncie wychowania

W labiryncie wychowania

Bogdan Stańkowski, Monika Szpringer

cena: 49,00 zł — do koszyka

Zmieniające się współczesne społeczeństwo warunkuje i określa przemiany w wielu dziedzinach życia. Na naszych oczach tworzy się nowa rzeczywistość społeczna... Więcej...


Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej

Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej

Anna Królikowska

cena: 24,00 zł — do koszyka

Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej, który miał miejsce w Krakowie w 2010 roku, podjął refleksję nad zagadnieniem narracyjnego wymiaru katechezy. Specjaliści... Więcej...


Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością

Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością

Bożena Grochmal-Bach, Małgorzata Alberska, Anna Grzebinoga

cena: 45,00 zł — do koszyka

W jaki sposób wspomagać rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością? Czy pomoc, którą otrzymują te osoby oraz ich bliscy... Więcej...


U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia

Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał

cena: 30,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wstęp Nauki pedagogiczne wobec wyzwań współczesności Ks. Marian Nowak: Specyfika pedagogiki i jej tożsamość (w kontekście jubileuszu Instytutu Pedagogiki KUL Jana... Więcej...


Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (twarda oprawa)

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (twarda oprawa)

Adele Faber, Elaine Mazlish

cena: 39,00 zł — do koszyka

Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi - i… nie tylko z nimi - sprawiają, że... Więcej...


Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Surma

cena: 45,00 zł — do koszyka

Publikacja "Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej" pod redakcją naukową Barbary Surmy jest dziełem zbiorowym. Przedstawione... Więcej...


Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Sylwia Wrona

cena: 34,10 zł — do koszyka

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy... Więcej...


Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii

Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii

cena: 49,00 zł — do koszyka

Poszczególne wartości, które jawią się ważne w wychowaniu i edukacji, mają wymiar uniwersalny, ogólnoludzki i są podzielane przez ludzi rożnych... Więcej...


Pamięć. Kultura. Edukacja

Pamięć. Kultura. Edukacja

Andrzej Paweł Bieś SJ, Marzena Chrost, Beata Topij-Stempińska

cena: 69,00 zł — do koszyka

Leszek Kołakowski stwierdził, że jednym z charakterystycznych rysów współczesnego świata jest przeświadczenie, że przeszłość nie ma znaczenia i nie dotyczy... Więcej...


Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale

Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale

Dorota Zielińska

cena: 18,00 zł — do koszyka

Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale to zbiór ćwiczeń logopedycznych wspomagających naukę prawidłowej artykulacji. Ćwiczenia przeznaczone... Więcej...


Pedagogia biblijna w katechezie

Pedagogia biblijna w katechezie

Jan Kochel, Zbigniew Marek SJ

cena: 49,00 zł — do koszyka

Kierując się ewangeliczną zasadą, że każdy nauczyciel, gdy "staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze... Więcej...


Wychowanie przez muzykę

Wychowanie przez muzykę

Róża Piotrowska-Dumont

cena: 14,90 zł — do koszyka

Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąż niezgłębioną wartość i wielką rolę w wychowaniu człowieka, dlatego przedmiotem niniejszej książki jest prześledzenie... Więcej...


Niepełnosprawność, edukacja, dorosłość

Niepełnosprawność, edukacja, dorosłość

Joanna Belzyt

cena: 38,00 zł — do koszyka

Niniejsza praca ma na celu ukazanie roli edukacji (także edukacji dorosłych) w pokonywaniu kryzysu życiowego, jakim jest utrata wzroku, na... Więcej...


Dialog źródłem wychowania w rodzinie

Dialog źródłem wychowania w rodzinie

Władysław Kądziołka

cena: 39,00 zł — do koszyka

Rodzina jest odwieczną wspólnotą. Jest podstawą społecznego ładu i kultury, jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Kościół w swoim nauczaniu... Więcej...


Rousseau - człowiek czy obywatel

Rousseau - człowiek czy obywatel

Robert Spaemann, Jarosław Merecki SDS

cena: 33,60 zł — do koszyka

Wszelki spór o "prawdziwego" Rousseau jest daremny. W swojej śmiałości, rozdarciu i sprzeczności Rousseau jest człowiekiem par excellence nowoczesnym. Nowoczesna cywilizacja... Więcej...