Powrót na poprzednią stronę

Czytanie Słowa. Duchowość - metoda - praktyka (CD-audiobook)

Czytanie Słowa. Duchowość - metoda - praktyka (CD-audiobook)

ks. Edward Staniek , Anna Świderkówna, ks. Jan Kanty Pytel, ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788363436926 (ISBN: 978-83-63436-92-6)

INDEKS: KAT0113A38171

Cena: 27,00 zł

W dniach 10 - 14 listopada 2004 r. odbyły sie w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie I Dni Duchowości Biblijnej. Sesja kierowana jest nie tylko do osób świeckich, konsekrowanych czy duchownych, ale do wszystkich kierowanych pragnieniem pogłębienia swojego spotkania ze Słowem Bożym. Tematyka skoncentrowana jest wokół czytania Słowa, w trzech podstawowych aspektach: duchowości, metody oraz praktyki.
Wykłady i konwersatoria poprowadzili cenieni profesorowie i wykładowcy Pisma Świętego, patrystyki i filologii z Krakowa, Poznania i Warszawy. Swoimi doświadczeniami z czytaniem Słowa podzielili się nie tylko księża, lecz również osoba świecka.

Tematy konferencji:

Krzysztof Wons SDS
1. Zgłębianie Słowa czyli poszukiwanie Umiłowanego 38 min.
2. Lectio divina do Mk 14,3-11 30 min.
ks. Prof.. Dr hab.. Edward Staniek
3. Biblia Księga natchniona 41 min.
4. Biblia Księga natchniona c.d. 44 min.
ks. Prof.. Dr hab.. Jan Kanty Pytel
5. Zgłębianie sensu tekstu biblijnego 46 min.
6. Zgłębianie sensu tekstu biblijnego c.d. 43 min.
Krzysztof Wons SDS
7. Lectio divina do Mk 14,12-26 45 min.
prof.. Dr hab.. Anna Świderkówna
8. Jak czytać Słowo Boże? 49 min.
9. Jak czytać Słowo Boże? C.d. 52 min.

Całkowity czas: 6 godz. 29 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Edward Staniek

Anna Świderkówna

ks. Jan Kanty Pytel

ks. Krzysztof Wons SDS