Powrót na poprzednią stronę

Adam - Twój Patron

Adam - Twój Patron

ks. Tarsycjusz Sinka

Wydawnictwo ITKM Tarnów

format: 100x140, stron: 16, oprawa: miękka

INDEKS: TKM0019B7138

Cena: 3,50 zł

Adam, jako postać biblijna, znany jest z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, która za podstawę swej treści ma genealogię od pierwszego człowieka Adama, aż do patriarchy Jakuba. Charaktery-styczne są tam obietnice Pana Boga i ujęcie religii, jako przymierza Boga z przedstawicielem społeczności. Pierwsza taka umowa została zawarta z Adamem, który wyszedł z rąk Bożych. Adam cieszył się przyjaźnią Boga i był szczęśliwy. Jednak poddany próbie posłuszeństwa nie sprostał jej i wraz z żoną Ewą musiał opuścić Eden. Św. Augustyn w jednym ze swoich listów, pisząc o bogobojnym życiu Adama zauważa, że jest on zbawiony. Przekonanie to podzielali także inni Ojcowie Kościoła. „Bibliotheca Sanctorum” wydana przez Akademię Papieską w Rzymie, Adama nazywa świętym. Wspomnienie 24 grudnia.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Tarsycjusz Sinka

Twój Patron