Powrót na poprzednią stronę

Obecność. Przestrzeń relacji, bliskości i tożsamości (CD-MP3 audiobook)

Obecność. Przestrzeń relacji, bliskości i tożsamości (CD-MP3 audiobook)

ks. Krzysztof Wons SDS, Beata Zarzycka

Studio Katolik Kraków 2022

ISBN EAN: 9788367132091 (ISBN: 978-83-67132-09-1)

INDEKS: KAT0276A57654

Cena: 25,00 zł

Rozważania dotyczą ludzkiego doświadczenia obecności, pogłębionej kultury spędzania czasu ze sobą samym i z innymi, bliskości emocjonalnej i zmysłu bliskości, przeżywania obecności przed Bogiem.

Siostra Beata Zarzycka ZSAPU proponuje integralne spojrzenie na człowieka. Podjęte przez nią tematy rozważne są z perspektywy psychicznej i emotywnej człowieka, z uwzględ­nieniem jego bogactwa duchowego. W cykl rozważań włączony został temat obecności Boga, który w świetle słowa Bożego podjął ks. Krzysztof Wons SDS.

Tematy konferencji:

1. Obecność przez doświadczanie
2. Obecność w czasie: trwać zamiast wyrabiać się
3. Nosić w sercu: bliskość emocjonalna
4. Dotyk. Zmysł bliskości
5. Obecność Boga
6. Obecni przed Bogiem

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS

Beata Zarzycka